Cornell University Library Digital Collections

Kanchi Tamang (Tambaleko Khassya) (कान्छी तामाङ (तम्बलेको) खासस्य----- / Kanchi Tamang (Khasasya of Tambale settlement))