Cornell University Library Digital Collections

Tamang mahilakopahiran syama (तामाङमहिलाको पहिरन स्यामा / Tamang women's Costume Syama)