Cornell University Library Digital Collections

Chorten ra due rukhharuko bichama jhundaieko lung-ta (छोर्तेन र दुई रुखको बीचमा झुण्डाईएको लुंग ता / Chorten and Lung-Ta Hung in Between Two Trees)