Cornell University Library Digital Collections

laliguransle sigariyeko chorten agadi basdai gareko (लालीगुराँसले सिगाँरिएको छोर्तेन अगाडी बस्दै गरेको / people sitting in Front of a Chorten Decorated With Rhododendron Flowers)