Cornell University Library Digital Collections

rukhako hanga chadhadai gareko keta (रुखको हाँगामा चढ्दै गरेको केटा / A Young Boy Climbing in the Branch of Tree)