Cornell University Library Digital Collections

David and Kathryn kathmandu farkane samayama khicheko foto (डेभिड र क्याथ्रिन काठमाडौँ फर्कने समयमा खिचेको फोटो / David and Kathryn Returning to Kathmandu)