Cornell University Library Digital Collections

Chhechuma nacha herdai manisharuko hul (छेचुमा नाच हेर्दै मानिसहरुको हुल / Crowd of People Observing Tshechu)