Cornell University Library Digital Collections

Chhechu herdai gareka manchhe haru (छेचु हेर्दै गरेका मान्छेहरु / People Observing the Tshetsu)