Cornell University Library Digital Collections

Wie met de heele wereld wil verkeeren, moet eerst Esperanto leeren! [Who Wants to Change the World, Must First Learn Esperanto!]