Cornell University Library Digital Collections

Salakhu dovanko Jholunge pool /Dasshyo Tamang /Chandra Man /Surya Man/ Poolmathi (सलांखु दोभानको झोलुंगे पुल/दश्यो तामाङ /चन्द्रमान/सूर्यमान /र क्याथ्रिन मार्च पुलमाथि / Saalaankhu Tributary's Swinging Bridge /Dassyo Tamang/ Chandra Man/ Surya Man and Kathryn March, Above the River)