Cornell University Library Digital Collections

group ko photo khichudai gareko (ग्रुप को फोटो खिचाऊदै गरेको / Group Photo)