Cornell University Library Digital Collections

Bibaram ra Tshering Tamang macha tokarima jamma gardai (बिबाराम र छिरीङ तामाङ माछा टोकरीमा जम्मा गर्दै / Bibaram and Tshering Tamang Collecting Fishes in Baskets)