Cornell University Library Digital Collections

Dhan ropdai garoko mahilaharu (धान रोप्दै गरेको महिलाहरु / Paddy plantation)