Cornell University Library Digital Collections

gharko pidima aram gardai (घरको पिडिमा आराम गर्दै / ‍Taking a Rest at Terrace)