Cornell University Library Digital Collections

Chhetuko Yakpa nacha (छेचुको याक्पा नाच / Yakpa (Yak) Dance Step of Chhetu)