Cornell University Library Digital Collections

Chhetu ko yachema nacha|Yak gothaloharu (छेचुको याचेमा नाच|याक गोठालो / Yachema dance of Tshetsu|yak herders)